O nás

Jiří Karen

Učitel na základní škole, doktorand, občasný publicista, včelař. Vystudoval na Ostravské univerzitě (FF) učitelství pro střední školy (historie-francouzský jazyk) a kulturní dramaturgii na Slezské univerzitě (FPF).

V současnosti studuje na FF OU doktorské studium didaktiky dějepisu, je zapojen do projektu inovace výuky Dějepis+ a participuje na skupině Starší dějiny moderně.

Ve své praxi se více či méně úspěšně snaží propojit holistický pohled na dějiny, moderní badatelskou výuku dějepisu, sociální problematiku, hlubinnou psychologii a environmentální témata. Milovník sauny, přírody a karetní hry Magic the Gathering. Přeseda z.s. Učitelé za klima (UčzK).

Miroslav Pešek

Po absolvování oboru Historie na FF UK cestoval a pracoval v různých částech světa (Indie, Blízký východ, Austrálie). O svém ročním pobytu u protinožců napsal se svou manželkou knihu.

Na pražském Gymnáziu Jana Keplera učí dějepis a společenskovědní semináře. Vedle dějepisu a jeho alternativních forem výuky se věnuje především mediální výchově, problematice globálního rozvoje a klimatickému vzdělávání.

Jako lektor a metodik spolupracuje dlouhodobě s neziskovým sektorem (ÚSTR, Člověk v tísni, Post Bellum, Charita ČR, Živá paměť, Mapa migrace) i komerční sférou (AZ Smart, SCIO, Seznam.cz).

Filip Šimeček

Učitel na základní škole, sociální aktivista, recenzuje současnou literaturu na webu Lacultura.cz. Po studiu učitelství na Ostravské univerzitě pokračoval studiem politologie a evropských studií v Olomouci, to však nedokončil.

Spoluzakládal metodický portál Obcankari.cz, ve škole působí jako metodik prevence a v praxi se snaží vytvořit ucelenou metodiku konstruktivistické výuky pro český jazyk a literaturu. V pedagogice vychází z prací Roberta Čapka, Jany Nováčkové, manželů Kopřivových či Francisca Ferrera.

Martin Vonášek

Učitel dějepisu, mediální výchovy a IVT. Vystudoval obor archivnictví na Univerzitě Hradec Králové (HÚ) a historii na Masarykově univerzitě (FF). Věnoval se implementaci a diskuzi nad Návrhem alternativní verze vzdělávacího oboru Dějepis a stále hledá cesty jak smysluplně vyučovat dějepis (zapojen do projektu inovace výuky Dějepis+), mediální výchovu a IVT (člen Jednoty školských informatiků, projekt Digigram).

Spoluprace s řadou organizací, které se zaměřují na vzdělávání učitelů v oblasti humanitních předmětů a moderních technologií (KVIC, Hello, NIV, ÚSTR)

Během ročního přerušení studia cestoval a pracoval v zahraničí (Blízký východ), zajímá se o mnohé, proto není odborníkem na jeden předmět/obor, ale zlepšuje se v hraní licitovaného Mariáše.