Spřízněné weby

CO JE CO2 LIGA A CO VÁM PŘINESE?

Celoroční environmentálně vzdělávací program do vaší školy, který vám představí klimatický rozvrat od A do Z. Soutěž, ve které nesoutěží školy mezi sebou, ale každý tým soutěží s časem, aby se mu včas podařilo omezit produkci skleníkových plynů a zabránilo se nebezpečnému oteplení planety. Jednotlivá témata CO2 ligy se budou týkat místa, kde žijete. Zjistíte, jak ovlivní klimatický rozvrat život v České republice a ve vaší obci, jak můžeme snížit jeho dopady a jak se na něj můžeme připravit. Dozvíte se řadu informací a zároveň budete provádět nejrůznější praktické úkoly – zajímavé, zábavné i odborné.

FAKTA O KLIMATU

Texty a grafiky projektu Fakta o klimatu lze použít jako materiál pro přípravu různých vzdělávacích aktivit. Při práci se snažíme nerezignovat na vědeckou přesnost a komplexnost, použití našich textů a grafik proto doporučujeme ve vyšších ročnících ZŠ nebo na SŠ a VŠ. Pokud jste na našem webu poprvé a nevíte kde začít, můžete si prohlédnout některou z úvodních infografik níže.

Pro pravidelné kvalitní informace o klimatické změně můžete sledovat náš newsletter nebo Twitter. Komplexní a přístupný pohled na klimatickou změnu představuje naše publikace Atlas klimatické změny. Kvalitní debatu o klimatické změně a projekt Fakta o klimatu můžete také podpořit – finančně nebo používáním našich dat a grafik.

Simulační hra ze Střediska ekologické výchovy Sever "Jak se žije v podnebíně"

„Jak se žije v Podnebíně“ je simulační hra, která představuje, jaké jsou očekávané dopady změny klimatu v ČR, a jaká adaptační opatření je možné realizovat na místní úrovni. Hra byla sestavena pro žáky od 2. stupně ZŠ, je vhodná však i pro středoškoláky i dospělé. Hráči se ve hře stávají zástupci obce, kteří se každý rok rozhodují, zda a do jakých adaptačních opatření jejich obec bude investovat. Poté sledují, jestli jim opatření pomohlo vyrovnat se s dopady klimatické situace, které však nelze předvídat. Cílem hry je tedy představit, jak obce mohou reagovat a adaptovat se na negativní dopady klimatické změny. Po sehrávce hry nabízíme možnost jednoduché analýzy a mapováním opatření v konkrétní obci.

Problematika klimatické změny v nabídce metodik organizace NaZemi

Klimatické výkyvy ovlivňují obyvatele zemí globálního Jihu, z nichž se velká část živí zemědělstvím. Konkrétní dopad změn vidíme na příkladu kávy. Produkci drobných pěstitelů a pěstitelek ohrožují větší vedra a sucho v kombinaci s tzv. kávovou rzí.

Videozáznamy z konference Ekoškol, jež se konala v lednu 2021, můžete vidět zde. Přednáší Ondřej Přibyla, Tadeáš Žďárský, Petr Daniš, Josef Prokeš

On-line kurz distančního kurzu pro pedagogy vzdělávacího programu Varianty (Člověk v tísni), jejž jsme měli možnost pilotovat: Klimatická změna

Texty našeho předního klimatologa Radima Tolasze si můžete najít na tomto blogu.

A soubor textů Pohled do propasti o dopadech klimatické změně na různá odvětví lidské činnosti zase zde:

Příručku Pracovní skupiny pro klimatické vzdělávání Rady vlády pro udržitelný rozvoj, kterou si můžete stáhnout zde: https://ucimoklimatu.cz/publikace/ , psali lidé, kteří se tématy klimatické změny a udržitelného života dlouhodobě zabývají. Kromě Jana Činčery z Katedry environmentálních studií nebo Jana Krajhanzla, který se dlouhodobě zabývá postoji veřejnosti k ekologickým tématům, je to i náš provázející z Futuropole, Tadeáš Žďárský, který se soustředí na vize udržitelné budoucnosti. Hlavním autorem a editorem je Petr Daniš ze vzdělávacího centra Tereza.

Text je určený jak učitelům a učitelkám, tak tvůrcům politik. Není to seznam aktivit ani údajů, snaží se místo nich dát rámec uvažování o komplexním problému změny klimatu. Ta je tak zásadním problémem dneška, že přesahuje téma jednoho předmětu nebo náplň několika vyučovacích hodin. (citujeme z recenze Dalibora Levíčka na webu Futuropolis https://www.futuropolis.cz/denik/klima-se-m%C4%9Bn%C3%AD-a-co-my?fbclid=IwAR0Oop998imaa-P1WyDN6w3eFHiUfzKB5ZTw36M5jjcTTwLlE13JMHp6Voo