UČITELÉ ZA KLIMA

Začátky

Učitelé za klima vznikli na jaře 2019 v souvislosti s počínajícími stávkami studentů za klima (Fridays for Future). V době, kdy mnozí stigmatizovali naše studenty jako záškoláky a klimahysteriky, jsme cítili potřebu je symbolicky podpořit. Vydali jsme manifest, jež signovalo několik stovek učitelů, lektorů a didaktiků napříč školami a republikou. Následně jsme založili FB stránky a začali na nich sdílet především metodiku a nápady, jak co nejsnáze a nejlépe učit o problematice klimatické změny v co nejvíce předmětech a oborech. Zúčastnili jsme se několika konferencí, diskusních panelů a workshopů, kde jsem mj. poznali velké množství erudovaných a inspirativních lidí, se kterými se snažíme spolupracovat a síťovat. Počínaje rokem 2021 jsme se nechali zaregistrovat jako spolek a připojili se ke Klimatické koalici.

UčzK jsou od jara 2021 členy Klimatické koalice

Klimatická koalice je platformou českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou klimatu a životního prostředí, zmírňováním klimatické krize a přizpůsobováním se jejím dopadům, společenským aspektům klimatické krize, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí.


Jaké máme cíle?

  • Vyhledávání a tvorba metodik/lekcí s klimatickou tématikou napříč předměty všech typů škol.

  • Inspirace, vzájemná diskuze a spolupráce mezi učiteli se zájmem o klimatické otázky

  • Sdílení informací, novinek a akcí s tématem klimatické změny

Přidejte s k nám

Co získáte?

  • Inspirativní diskuze, setkání s kolegy , možnost podílet se na tvorbě metodik a lekcí.

  • Seznámíte se s badatelským principem tvorby metodiky a lekcí.

  • Síťujeme se s dalšími organizacemi, hledáme a sdílíme - přidejte s k nám:)